สำรวจ “เกาะกระ” แนวปะการังแข็งของดีนครศรีธรรมราช

สำรวจ “เกาะกระ” แนวปะการังแข็งของดีนครศรีธรรมราช

วันนี้ทางทีมงาน “พาไปเที่ยว” มีภาพบรรยากาศสวยๆ ของเกาะกระ เกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดที่เริ่มกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหม่…

เกาะกระ (Ko Kra)

“เกาะกระ” เป็นหมูเกาะที อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ห่างจากแผ่นดินประมาณ 53 กิโลเมตร เมื่อวัดในแนวตรงจากอำเภอปากพนัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 390,106 ตารางเมตร ประกอบด้วย เกาะขนาดเล็ก 3 เกาะ ได้แก่ เกาะกระ เกาะกลาง และเกาะเล็ก และมีกองหินขนาดเล็กอีก 1 กอง เรียกว่า”หินเรือ”

เกาะกระ (Ko Kra)

พื้นที่เกาะกระเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง เหมาะสมสำหรับการพัฒนาและควรค่าแก่การอนุรักษ์ เป็นเกาะที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่บนเกาะเช่นเดียวกับเกาะโลซิน ชื่อของเกาะกระเป็นชื่อเรียกของเกาะหลายเกาะในประเทศ เช่น เกาะกระในจังหวัดชุมพร, หมู่เกาะกระ เป็นกลุ่มของเกาะอยู่ทางตะวันตกของเกาะหมากในจังหวัดตราด

หมู่เกาะกระ มีแนวปะการังที่สวยงาม และสภาพสมบูรณ์ มีแนวปะการังทั้งสิ้น 412 ไร่ โดยพบปะการัง เช่น ปะการังแปรงล้างขวด (Acropora longicyathus), ปะการังเขากวาง (A. aculeus) ซึ่งเป็นปะการังที่พบเฉพาะทางฝั่งทะเลอันดามัน ไม่เคยพบทางฝั่งอ่าวไทย เนื่องจากต้องการพื้นที่ที่มีน้ำใสและแสงสว่างมาก

เกาะกระ (Ko Kra)

จึงเป็นการพบครั้งแรกที่เกาะกระ และเป็นการบ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมที่ยังสมบูรณ์ บนเกาะกระมีหาดทรายขาวสะอาด ความยาวประมาณ 150 เมตร เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าตนุ และเต่ากระ โดยมีเต่าทะเลขึ้นวางไข่ที่เกาะกระไม่น้อยกว่าปีละ 30 รัง (ประมาณ 3,000 ฟอง) ด้วยเหตุนี้ เกาะกระจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่แรมซาร์ในปี พ.ศ. 2556

สำหรับในปัจจุบันนั้น “หมู่เกาะกระ” ได้กลายเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนิยม และรอค่อยให้ไปเยือนกัน!! ขอบอกว่า ผู้ที่นิยมการดำน้ำไม่ควรพลาด ต้องไปล่องดูสักครั้ง แล้วคุณจะได้พบกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรใต้ท้องทะเล

ที่มา: th.wikipedia.org

สนับสนุนเนื้อหา:  www.weloveandaman.com

100

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s